Porovnání topných systémů

Porovnání topných systémů Radiátory konvenční topení Soklové vytápění Podlahové topení
Počáteční investice Nízké stavební náklady, při lepší regulaci můžou být vyšší Střed nákladů, u elektrické varianty jsou náklady vyšší o 13% Vyšší náklady, dlouhotrvající stavební úpravy
Provozní náklady Vyšší Nejnižší ve srovnání se všemi ostatními systémy vytápění, v kombinaci s tepleným čerpadlem – snížení nákladů až o 60% Vyšší než soklové topení a nižší než radiátory
Rozložení teploty v místnosti Nerovnoměrné, rozdíl dosahuje až 8°C  (podlaha chladná, strop přehřátý) Rovnoměrné rozložení teploty v prostoru od podlahy ke stropu Velmi teplá podlaha na úkor zdraví, ze zdravotního hlediska nevyhovující
Riziko vzniku plísní Vysoké riziko, kvůli možnosti kondenzace vody na studené zdi Žádné, zabraňuje růstu plísní, díky malé cirkulaci vzduchu v rozích místnosti a povrchovému ohřevu zdi Možné, protože stěny jsou vždy chladnější než vzduch v místnosti
Pocit pohody Diskomfort – přehřátý vzduch, vysoká vlhkost, vysoká prašnost Komfort – malá cirkulace vzduchu, díky malému podílu konvekce Příjemný pocit z teplé podlahy
Rychlost regulace teploty Rychlá regulace do 1 hodiny Velmi rychlá regulace do 15 minut Velmi pomalá regulace více než 3 hodiny
Údržba, servis v případě poruchy Minimální, v případě poruchy obtížnější manipulace Žádný, v případě poruchy je snadná oprava Složitá stavební oprava v případě poruchy